رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران از مسوولان و مردم در خواست کرد تا بارعایت مسائل ایمنی جشن چهار شنبه سوری امسال را به عنوان یک جشن ملی بی خطر برگزار کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، زهرا صدراعظم نوری در پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران  در تذکر پیش از دستور خود با بیان این مطلب افزود: در سال های اخیر رویکرد مسوولان با جشن‌های ملی کاملا مقابله ای بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارائه برگ های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند ب ماده 2 مصوبه سال 71 شورای عالی اداری مستلزم اعلام امادگی شهرداری در پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهر سازی حاکم بر ملک در راستای بند الف ماده 2 مصوبه فوق الذکر است، تکلیف شهرداری به صدور پروانه ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با  اشاره به اینکه اخذ عوارض علی الحساب قبل از قطعیت صدور پروانه تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده 59 قانون اخیر مطرح شده و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است، بیان کرد:  از معاونت مربوطه تقاضا می شود نسبت به توقف مواردی از این دست دستورات مربوطه را صادر کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن چهارشنبه سوری و حوادث ناگواری که در این روز اتفاق می افتد، یادآور شد: اخیرا انفجاری در خیابان جیحون اتفاق افتاد و جوانی دچار سوختگی شدید شد و چند دقیقه بعد ساختمان مجاور آن نیز دچار حادثه شد و دو آتش‌نشان نیز آسیب دیدند.

صدراعظم نوری تاکید کرد: ‌در گذشته مردم چهارشنبه سوری را برای دفع شر برگزار می کردند و با مناسک کهنی مثل قاشق زنی و پهن کردن سفره های رنگین آن را پیش می بردند اما این روزها نغمه «سرخی تو از من...» جای خود را به صداهای گوشخراش داده است. علل مختلفی در پیدایش این پدیده شوم موثرند اما مهمترین آنها رودررویی مسوولین فرهنگی با جشن های ملی و باستانی است. در سال های اخیر رویکرد مسوولان با جشن‌های ملی کاملا مقابله ای بوده است.

وی با اعلام این نکته که حوزه خدمات شهری و سازمان آتش نشانی خدمات شایسته ای برای حفظ ایمنی انجام داده است، گفت:  علاوه بر امادگی اورژانس و ماموران اتش نشانی، شرکت شخصیتهای محبوب در پویش نه به چهارشنبه سوری خطرناک بخشی از تلاش های سازمان آتش نشانی بوده است و این کار یعنی آتش‌نشانی صرفا یک سازمان عملیاتی نیست و به معنای واقعی خدماتی اقدام می‌کند. با توجه به این که حوادث چهارشنبه سوری جزو اتفاقات غیرقابل پیش بینی نیست؛ می توان برای آن فکری کرد تا اتفاقات ناگوار نیفتد. باید سازمانهای خدماتی و عملیاتی نظیر مدیریت بحران، آتش نشانی، نیروی انتظامی، صداوسیما... دست به دست هم بدهند تا این جشن جایگاه اتفاقات خوب باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج