رئیس شورای شهر تهران مهمترین وظظایف و برنامه های شورای پنجم شهر تهران را مبارزه با انحصار، رانت و تبعیض و حاکم کردن اصل شفافیت در مدیریت شهری دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مهدی هاشمی در پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: در سال 97 عمده رویکرد شورای شهر تهران پرداختن به وظایف نظارتی خود با هدف کاهش معضلات اصلی شهر تهران است.

وی با اشاره به قرار گرفتن در روزهای انتهای سال 96 ادامه داد: این روزها اکثر شهروندان و خدمتگزاران شهرداری و دیگر دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، اورژانس و همچنین مادران، پرکارترین روزهای سال را سپری می کنند که جا دارد از طرف اعضای شورای شهرتهران به همین مناسبت به این عزیزان خداقوت گفته شود.

رئیس شورای شهر تهران مهمترین ویژگی سال 96 را مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات شورای شهر تهران دانست و بیان کرد: این امر نشان دهنده مطالبه جدی ایجاد تحول در مدیریت شهری و هم نشان گر میزان اهمیت مدیریت شهری در افکارعمومی بود که با آرایی حدود سه برابر دوره های گذشته، شورای پنجم را موظف به تحقق مطالبات خود کردند.

وی با بیان اینکه حدود شش ماه سپری شده است و امیدوارم هدف را به سوی مقصد ببریم، یادآور شد: به طور قطع توان و عملکرد ما در برابر انتظارات شهروندان و وظایفمان، دچار قصور و تقصیر است، تلاش ما بر این است که در سال جدید با استفاده از تمامی توان و ظرفیت کارشناسی و اختیارات قانونی، تحول و بهبود در عملکرد مدیریت شهری را تسریع کنیم.

هاشمی با اشاره به رویکردن ظارتی شورا در سال آسنده تاکیدکرد: تصمیم بر این است که حل معضلات اصلی شهر تهران که از طریق اقدامات زیربنایی و شتاب در روند توسعه پایدار شهری است، در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی؛ امروز در جامعه، یکی از مهمترین مطالبات عمومی، مبارزه با فساد و کاهش تخلفات، رانت و مفاسد اقتصادی است و در این حوزه، شورای پنجم حاکم کردن اصل شفافیت و کاهش انحصار، رانت و تبعیض در مدیریت شهری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می دهد.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بدون حمایت و همراهی مردم، نمی توان گامی رو به جلو برداشت، گفت: سال 1396 برای شهروندان تهرانی توام با معضلات جدی در حوزه آلودگی هوا، نگرانی در برابر خطر زلزله و افزایش آسیب‌های اجتماعی بود که تلاش می کنیم این معضلات را  کاهش دهیم.

وی افزود: بدیهی است شهروندان با رفتار مسئولانه و ایفای نقش تعهدپذیر خود می توانند، بر شتاب این مسیر بیافزایند، از اصحاب رسانه نیز که مجرای ارتباطی شهروندان و نمایندگان مردم را فراهم کردند، تقدیر کرده و موفقیت بیش از گذشته آن ها را آرزو داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج