خزانه دار شورای شهر تهران از تحقق 92 درصدی بودجه سال جاری شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن رسولی در صحن علنی شورا گزارشی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دو بخش بررسی عملکرد یک ماهه دی ماه (یک دوازدهم) و بررسی عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه 1396 را ارئه کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف 14.916 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، ادامه داد: اما در دی ماه سال جاری شهرداری تهران توانست با تحقق 92 درصد منابع، مبلغ 13.737 میلیارد ریال را تحصیل و از این مبلغ 57 درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ 7.821 میلیارد ریال را هزینه کند.

خزانه دار شورای شهر تهران بیان کرد: تحقق 92 درصد منابع و 52 درصد مصارف بودجه شهرداری، نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند، همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل 5.915 میلیارد ریال است در گزارشات خود اشاره ای نکرده که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف سازی مساله اقدام لازم را معمول کند.

کسری بودجه شهرداری تهران برابر مصوبه شورای شهر

وی با اشاره به اینکه در بخش عملکرد منابع دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی 1.179 میلیارد ریالی نسبت به مصوبه شورا مواجه بوده است، بیان کرد: عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمدهاست. در حالی که شهرداری مکلف به تامین 39 درصد منابع از این محل بوده که شاهدیم تنها توانسته مبلغ 3.982 میلیارد ریال معادل 29 درصد از منابع دی را از محل درآمدها تامین کند و  با کسری عملکرد 10 درصدی در این بخش مواجه است.

به گفته رسولی؛ البته تحقق درآمدها نسبت به آذر ماه 9 درصد افزایش داشته که امیدوارم با مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض در پایان سال و استفاده از تخفیفات تشویقی قانونی در ماه پایانی سال این روند افزایشی تداوم بیشتری یابد و بخشی از کسری درآمدی ماه های پیشین جبران شود.

وی بیان کرد: در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای که عمدتا به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد تحقق 33 درصد بیش از مصوب هستیم، در این بخش شهرداری عملکرد 9.390 میلیارد ریال به عنوان عملکرد ثبت کرده که نسبت به عملکرد آذرماه 37 درصد افزایش داشته است.

کاهش وابستگی شهرداری به وام

خزانه دار شورای شهر تهران درباره بخش منابع حاصل از دارائی های مالی نیز اعلام کرد: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها 3 درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است.

به گفته وی؛ شهرداری با کاهش 47 درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم که سبب شده است رقم منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی به رقم 364 میلیارد ریال برسد.

رسولی با اشاره به اینکه در بخش عملکرد مصارف دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی 7.094 میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه است، بیان کرد: این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 44 درصد منابع در این محل بوده است، شاهدیم تنها مبلغ 2.145 میلیارد ریال معادل 27 درصد از منابع دی را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای هزینه شده و با کسری عملکرد 17 درصدی در این بخش مواجه لیم، البته تحقق مصارف نسبت به آذر ماه 12 درصد افزایش داشته است که امیدواریم به هزینه های توسعه شهر یعنی تملک دارائی های سرمایه توجه بیشتری شود تا چرخ توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شتاب بیشتری یابد.

وی با بیان اینکه در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می یابد، شاهد عملکرد 5.475میلیارد ریالی هستیم، یادآور شد: این رقم نسبت به عملکرد آذرماه 8 درصد کاهش داشته است و این نشانه ای است بر آغاز مسیر کاهش هزینه های اداره شهرداری که یک امر مهم و قابل توجه است و ضروری است از طریق توجه به کاهش هزینه های غیر ضرور و ارتقاء بهره وری نسبت به اصلاح روند موجود اقدام شود.

به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران؛ در بخش مصارف تملک دارائی های سرمایه ای  یا همان هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی شاهد عملکرد 2.145 میلیارد ریالی شهرداری هستیم که به رغم افزایش 11 درصدی نسبت به آذرماه همچنان با سقف مصوب شورا فاصله زیادی دارد و لازم است در تخصیص منابع به ویژه منابع مازاد درآمد بر هزینه ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردم مورد توجه جدی شهردار تهران قرار گیرد.

مشکلات شهرداری در پرداخت دیون همچنان وجود دارد

وی  با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 201 میلیارد ریالی هستیم که متاسفانه نسبت به آذرماه کاهش داشته است و با کسری عملکردی 2.330 میلیارد ریالی در سقف مصوب شورا مواجه است، تاکید کرد: ضروری است در تخصیص منابع به بازپرداخت اوراق مشارکت از محل منابع تدبیر شایسته ای اندیشیده شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. همچنین برای تادیه بدهی پیمانکاران اقدام شهرداری برای خرید دین در قالب تسهیلات مالی راهگشا و رافع مشکلات این عزیزان خواهد بود.

 خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه (ده دوازدهم بودجه مصوب)گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 149.616 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در 10 ماهه سال 1396 شهرداری تهران توانست با تحقق 72 درصد منابع، مبلغ 107.044 میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ 54.819 میلیارد ریال هزینه کند.

وی افزود: تحقق 72 درصدی منابع و 37 درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه و ثبت به روز اسناد مثبته مالی و به روز آوری حساب‌های پرداختنی تلاش جدی کند تا ما در تفاضل منابع و مصارف ده ماهه شاهد52 میلیارد و 225 میلیون اختلاف منابع مازاد بر مصارف نباشیم.

رسولی ادامه داد:‌ مطمئنا صد درصد این رقم هزینه شده است و حتی ریالی از آن ذخیره نیست و این اختلاف متاثر از عدم ثبت به روز اسناد مثبته است که ضروری است با اعمال صحیح قانون از بروز این گونه مسائل که گزارشات شهرداری را از حیث شفافیت و تطابق با واقعیت عملکردی زیر سوال می برد، جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این روند گزارش دهی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند و شهروندان را از روند مالی شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه نماید و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج