دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: با کسانی که اقدام به تخریب و یا دعوت به آشوب و آتش زدن اموال عمومی می‌کنند حتماً برخورد سخت خواهد شد و این حق حکومت است که با ناامن کنندگان جامعه برخورد جدی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حوادث خیابان پاسداران تهران، اظهار کرد: یک بار دیگر به جریانات و گروه‌های سیاسی هشدار می‌دهم که قانون اساسی مرز آزادی را تعیین کرده است و هیچ کس حق ندارد به بهانه آزادی امنیت مردم، جان و مال و ناموس شهروندان را به خطر بیاندازد و امنیت را مخدوش کند.

وی افزود: این حادثه‌ای که اخیراً رخ داد تلخ بود، اما در عین حال با کسانی که پیش از این نیز در کف خیابان ظاهر می‌شدند و دست به اقداماتی می‌زدند مدارا شد، اما بدانند با کسانی که اقدام به تخریب و یا دعوت به آشوب و آتش زدن اموال عمومی می‌کنند حتماً برخورد سخت خواهد شد و این حق حکومت است که با ناامن کنندگان جامعه برخورد جدی کند.

متهمان آشوب‌های اخیر در منطقه پاسداران تعیین تکلیف شدند

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما متهمان را تعیین تکلیف کردیم که کار بسیار مهمی بود، کما اینکه تحقیقات در این خصوص ادامه دارد؛ به ویژه شناسایی عوامل اصلی و پشت پرده تحقیقات ادامه خواهد داشت و از دستگاه‌های امنیتی درخواست می‌کنیم کسانی که پشت پرده و عوامل اصلی بودند و هنوز دستگیر نشده‌اند را شناسایی کنند که با آن‌ها نیز برخورد شود.

جعفری دولت آبادی به بحث تعیین تکلیف عوامل اصلی و فریب خورده اشاره کرد و گفت: برخی از کسانی که دستگیر شدند، عوامل اصلی هستند، اما برخی ممکن است با تحریک احساسات در محل حضور پیدا کرده باشند که دادستانی بعد از تحقیقات تکمیلی این افراد را تعیین تکلیف می‌کند تا هر چه زودتر درباره آن‌ها تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید افرادی که نقش اصلی ایفا کردند و عوامل اصلی بودند مجازات می‌شوند و این افراد به زودی آزاد نخواهند شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج