شهردار تهران گفت: آقای صالحی امیری از معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران استعفا دادند اما ما می‌خواهیم از نیروی فکری ایشان استفاده کنیم. لذا ان‌شالله استعفای ایشان پذیرفته می‌شود اما به عنوان مشاور از نیروی فکری ایشان استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهردار تهران استعفای صالحی امیری را پذیرفت.

شهردار تهران با اشاره به استعفای صالحی امیری معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران از این سمت به دلیل انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک گفت: آقای صالحی امیری از معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران استعفا دادند اما ما می‌خواهیم از نیروی فکری ایشان استفاده کنیم. لذا ان‌شالله استعفای ایشان پذیرفته می‌شود اما به عنوان مشاور از نیروی فکری ایشان استفاده خواهیم کرد.

جلسه شورای شهر تهران با حضور محمدعلی نجفی

چند نفر کاندیدای معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران هستند

 محمدعلی نجفی در حاشیه دیدار خود با روسای اصناف تهران در جمع خبرنگاران گفت: معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران استعفا کرده و استعفایشان ان‌شاء الله پذیرفته خواهد شد؛ اما از نیروی فکری ایشان به عنوان مشاور استفاده خواهیم کرد. در حال حاضر نیز چند نفر کاندیدای معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران هستند اما هنوز انتخاب انجام نشده است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج