نایب رئیس سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نما مطابق بر نظر شورای نما ساختمان متخلّف را تخریب کند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی تندگویان در مورد نماهای ساختمانی غیر استاندارد گفت: شهرداری می تواند براساس ماده 100 شورای اسلامی شهرها نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند.

نایب رئیس سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران در یک برنامه رادیویی در بررسی چالش ها و خطرات آلودگی بصری شهر تهران، با اشاره به این که آلودگی های بصری شهر تهران یکی از مهم ترین دغدغه های شورای شهر چهارم بود، گفت: متاسفانه تا قبل ازشورای شهر چهارم تهران هیچ قانونی در خصوص نمادهای بصری شهر وجود نداشت، به طوری که در شورای چهارم موضوعی با عنوان نمای بصری سازه مطرح شد.

وی با اشاره به این که امروزه بسیاری از شهرها در سطح کشور دارای شورای نما هستند، عنوان کرد: در حال حاضر برای ساختن یک ساختمان در شهر علاوه بر مراجعه به نهادهای مربوط به موضوعات فنی و سازه ای باید نمای ساختمان نیز در شورای نمای شهر مورد بررسی و تایید قرار بگیرد.

تندگویان همچنین در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۰۰ شورای اسلامی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نما مطابق بر نظر شورای نما ساختمان متخلّف را تخریب کند.

وی همچنین در ادامه افزود: شرکت در شورای نما و اخذ تاییده ی از این شورا برای تمامی پلاک های شهری ضروری است.

نایب رئیس سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران  با اشاره به لزوم آزادی معمار در طراحی ساختمان، توضیح داد: نمای ساختمان همواره از دو بخش مهم مصالح و طراحی نما تشکیل می شود، بر همین اساس شورای نمای می تواند فقط جنس و نوع مصالح مصرفی در نما را بر اساس استانداردهای خود تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری موج، تندگویان قبلا نیز در مورد ساخت وساز ساختمان ها گفته بود: باید ساخت و ساز استاندارد و مناسب باشد تا توان مقابله با زلزله 8 ریشتر وجود داشته باشد. زلزله به خودی خود مشکل نیست بلکه عدم رعایت استانداردهای سازه زلزله مشکل ماست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج