شهردار تهران در حکمی صالحی امیری، معاون فرهنگی خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان ورزش شهرداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهردار  تهران در حکمی سیدرضا صالحی امیری، معاون فرهنگی خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرد.

لازم به ذکر است؛ نجفی پیش از این در سه حکم جداگانه صالحی امیری را در سمتهای، رئیس هیأت مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، رئیس کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران و قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرده بود.

در صورت رای آوردن صالحی امیری برای ریاست کمیته ملی المپیک، و اشتغال در این مسوولیت، 4 پست شهرداری تهران خالی می شود، و شهردار تهران باید برای انجام این مسوولیت ها فردی دیگر را انتخاب کند.

بی گمان آزمون و خطاهای روزهای آغازین برای مسوول جدید، امری طبیعی است اما دود آن به چشم کسی نخواهد رفت، جز شهروندان تهرانی.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج