دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور گفت: به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، رئیس جمهور و وزرا نمی توانند از اجرای دستور مقام قضایی در فیلتر سایت ها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور در کانال شخصی خود در سروش نوشت: به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مواردی که رئیس جمهور یا وزرا با سوء استفاده از مقام و جایگاه خود از اجرای دستور فیلتر سایت ها که توسط مقام قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق صادر شده جلوگیری کنند، قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

فیلترینگ

لازم به ذکر است؛ موضوع ماده 576 در مواردی که رئیس جمهور یا وزرا از فیلتر جلوگیری می کنند، درست است اما ماده 16 آ.د.ک در مورد رئیس جمهور و وزرا صدق نمی کند چون ضابط تعریف خاص خود را دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج