وزیر بهداشت در حکمی محمدحسین آیتی را به عضویت کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمدحسین آیتی عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

در متن این حکم آمده است: «نظر به تعهد، تجارب ارزنده و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون آموزشی، به استناد بند ۸ ماده ۲ اساسنامه ترکیب اعضاء و حدود وظایف کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب این ابلاغ به مدت ۲ سال به عضویت کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.»

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج