شهردار تهران در احکامی جداگانه ضرغامی و عبدلی را به ترتیب به عنوان مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی نجفی شهردار تهران، طی احکامی جداگانه، برزین ضرغامی را به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و  رضا عبدلی را به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منصوب کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج