محمدعلی نجفی شهردار تهران در حکمی سیدرضا صالحی امیری را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی نجفی شهردار تهران در حکمی سید رضا صالحی امیری را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران منصوب کرد.

گفتنی است؛ پیش از این در حکمی از سوی نجفی شهردار تهران، سیدرضا صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران و همچنین به عنوان قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شده بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج