شهردار مشهد از دولت خواست تا به شهرداری ها اعتماد کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تقی زاده در دومین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور در تهران با بیان این مطلب افزود: شهرداری ها تنها نهادی هستند که در ایجاد ظرفیت کار و اشتغال در شهرها ارتباط مستقیمی دارند.

وی با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون شهرداری های کلانشهرهای کشور با آن درگیر هستند؛ ادامه داد: به نظر می رسد اگر دولت  در نظر دارد تا بدنه خود را چابک کند باید به شهرداری‌ها اعتماد کند و نباید تصمیم گیری شهرداری‌ها منوط به تصمیم دستگاه دیگر باشد.

شهردار کلانشهر مشهد با اشاره به همراهی شهرداری ها با دولت بیان کرد: با توجه به این رویکرد ضروری است که دولت شهرداری ها را در بودجه سنواتی خود در نظر گرفته و اختیارات لازم را  به این نهاد اجتماعی و مردمی واگذار کند.

وی با اشاره به کاهش اختیارات شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها در سال های اخیر یادآور شد: متاسفانه در پنج دوره تشکیل شوراها، اختیارات شوراها به جای افزایش کاهش یافته است.

به گفته تقی زاده،باید تدابیر اتخاذ شود تا شوراها این اختیار را داشته باشند که عوارض را تعیین و یا تغییر دهند و دولت اجازه دهد تا شهرداری‌ها با یک درآمد پایدار روی پای خود بایستند و شهرهای بزرگ را اداره کنند نه اینکه برای هر تصمیم از هر دستگاهی اجازه بگیرند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج