معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 114 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: براساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8صبح مورخ 9 دی ماه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود:در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منوکسید کربن: پاک(49)، ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرون: سالم(71)، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون: (114) ناسالم برای گروه های حساس است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج