معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: شهرداری محلی برای تبدیل شدن به ماشین قدرت و سیاست نیست کما اینکه در دوره گذشته شهرداری به این شیوه بود اما ما تاکید داریم که شهرداری نباید اینگونه اداره شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، ابراهیم شیخ در نشست مطبوعاتی خود با بیان این مطلب افزود:  طبق برنامه ریزی های انجام شده به تمامی مدیران شهری تودیع شده مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداران مناطق، مدیران سازمان ها و معاونت ها که در دوره گذشته در پست های بالای سازمانی مشغول به فعالیت بودند به مدت 3 ماه حقوق و مزایا پرداخت شد.

وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه در تمام جوامع نیروی انسانی است، ادامه داد: بر همین اساس تمامی برنامه ریزی های شهرداری تهران  برای توسعه سرمایه انسانی بوده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به فعالیت 100 روز اخیر معاونت توسعه و برنامه ریزی بیان کرد: در ابتدای کار 319 چالش شناسایی و در فرآیند دیگر این تعداد به 72 چالش و در نهایت 9 چالش اساسی در حوزه منابع انسانی شناسایی شد.

وی با اشاره به مهمترین چالش های شناسایی شده در حوزه منابع انسانی یادآور شد: عدم جامعیت نظام آماری، فساد و کاهش سلامت اداری، منطقی نبودن حجم و کیفیت نیروی انسانی در مقایسه ماموریتهای سازمانی، فرهنگ غیرحرفه‌ای حاکم بر سازمان، ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد در شهرداری، عدم کیفیت تعهد به شایستگی، ناکارآمدی نظام جامع توسعه مدیریتی، ناکارآمدی نظام بازنشستگی و تامین آینده و همچنین ناکارآمدی نظام جبران خدمات از مهمترین چالشهایی بوده که در این مدت احصاء شده است.

به گفته ابراهیم شیخ،  در ابتدای ورود با مشکل بزرگی تحت عنوان نبود بانک اطلاعات در خصوص نیروهای انسانی در شهرداری تهران روبرو بودیم که این مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده بود.

سلامت اداری چالش پیش روی شهرداری تهران

وی در بخش دیگری از صحبت های با اشاره به مساله فساد و کاهش سلامت اداری در بدنه شهرداری تهران تاکید کرد: مطابق با نظرسنجی‌های صورت گرفته از مراجعینی که برای دریافت خدمات خاص به شهرداری مراجعه می‌کردند 32 درصد آنها اعلام داشتند که برای دریافت خدمات مربوطه با تقاضاهای غیررسمی از سوی پرسنل شهرداری روبه رو شدند که این نشان دهنده این بود که سلامت اداری به عنوان یک چالش مهم در سال های گذشته بوده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران  بار دیگر به تعداد کارکنان شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 68 هزار و 82 نفر در مجموعه شهرداری فعالیت می‌کنند که البته این تعداد با توجه به میزان جمعیت شهر تهران بسیار زیاد است که حتی در مقایسه با شهرهای کشور نیز تعداد پرسنل شهرداری تهران به مراتب زیاد بوده به طوری که اگر شهر تهران را جمعیتی حدود 5.5 میلیون تا 9 میلیون نفر در نظر بگیریم براساس آمار نیاز به 45 هزار نفر نیرو در شهرداری را داریم.

وی با بیان اینکه در آخرین وضعیت نیروهای شهردرای تهران تعداد پرسنل این مجموعه دو برابر تعداد پست‌های سازمانی است که در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به شرایط موجود شهرداری با تراکم نیروی انسانی مواجه است و این در حالی است که در یکسال اخیر تعداد افرادی که به این سازمان افزوده شده‌اند مسئله تراکم نیروی انسانی را دامن زده‌اند.

شیخ ادامه داد: براساس گزارشات تهیه شده در 6 ماهه پایانی مدیریت شهری در دوره گذشته 8 هزار و 652 نفر به جمع پرسنل شهرداری تهران افزوده شده‌اند و هم اکنون ما با فقر نیروی انسانی متخصص و تراکم نیروی انسانی در مجموعه شهرداری روبرو هستیم.

ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد در شهرداری تهران

معاون شهردار تهران یکی از چالش های اصلی در مجموعه شهرداری ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد در شهرداری دانست و ادامه داد: ما هیچ سیستم و روشی برای بررسی وضعیت نیروهای کارآمد و یا ناکارآمد نداشته‌ایم به طوری که برخی نیروهای شهرداری بطور منظم در این مجموعه فعالند و برخی نیز حتی حضور در شهرداری ندارند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا نظام مدیریت عملکرد در شهرداری مورد توجه قرار گرفته شود تا افراد کارآمد و ناکارآمد مشخص شوند.

وی با اشاره به نظام جامع توسعه مدیریت شهری بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته نظام های مناسبی برای پرورش مدیران در سیستم مجموعه شهرداری نداشته‌ایم و این یکی از آسیبهای جدی در این بخش محسوب می‌شود.

شناسایی 9 چالش اساسی در موضوع منابع انسانی شهرداری تهران

ابراهیم شیح با بیان اینکه 5 راهبرد اساسی برای پاسخگویی به 9 چالش از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران  مشخص شده است، یادآور شد: توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای در شهرداری، توسعه مبتنی بر شایسته‌سالاری، چابک سازی سازمانی، هوشمندسازی منابع انسانی و ارتقاء و بهبود رفاه حال و تامین آینده کارکنان و مدیران 5 راهبرد اساسی برای پاسخگویی به چالشهای اشاره شده است.

وی همچنین به تشکیل شورای تحول و ارتقای سرمایه انسانی واحدهای تابع شهرداری تهران اشاره کرد و توضیح داد: این شورا در سطح تمامی مناطق 22 گانه، دستگاه‌ها و سازمانها با اعضای مشخص و به ریاست شهردار منطقه و یا رئیس آن سازمان و مدیرعامل آن شرکت تشکیل خواهد شد.

به گفته معاون شهردار تهران، یکی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در طی ماه های گذشته سرکشی به مناطق و سازمان ها و شرکت ها و در نهایت تشکیل شورای تحول و همچنین آگاه‌سازی آنها در این بخش بوده است.

در شهرداری تهران تعدیل نیرو نداریم

ابراهیم شیح در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه شهرداری تهران هیچ تعدیل نیرویی را در دستور کار خود ندارد، تاکید کرد: تعدیل زمانی اتفاق می‌افتد که فردی قراردادش با سازمان مربوطه به پایان رسیده باشد و با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد ما در طی ماههای گذشته حتی یک عدد تعدیل نیرو نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تنها دو دهم درصد از نیروهای شهرداری به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی و یا عدم تمایل نیروها و یا ناکافی بودن مدارک تحصیلی‌شان و یا عدم حضور در محل کار از مجموعه شهرداری رفته‌اند، ادامه داد: البته برخی از افراد نیز استعفا داده‌اند و این موضوع باید گفته شود که خروج افراد طبیعی بوده و شهرداری عامل خداحافظی آنها نبوده است. بر همین اساس ما به دنبال ساماندهی منابع انسانی در مجموعه شهرداری هستیم تا بتوانیم بهره‌وری را در این سازمان افزایش دهیم.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران یکی از چالش های شهرداری تهران را کمبود نیروی متخصص و کارامد در برخی از زیر مجموعه های شهرداری تهران دانست و بیان کرد: در بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد که در برخی معاونت‌ها ما با کمبود نیرو و در برخی از معاونت‌ها با تراکم نیرو روبرو هستیم که بر همین اساس این موضوع مورد توجه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران قرار گرفته است و این کار با هدف ارتقای نیروی انسانی و ساماندهی منابع انسانی خواهد بود.

وی جبران کمبود نیروی انسانی متخصص را در جذب نخبگان دانشگاهی در شهرداری تهران دانست و یادآور شد: جذب تعداد نیروی متخصص و نخبه در راستای ماموریت‌های شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است تا از طریق ورود نخبگان بتوانیم ظرفیت کارایی در مجموعه شهرداری را در دستور کار قرار بدهیم که این کار نیز با یک سازوکار مشخص شده و البته با اعلام رسمی انجام خواهد گرفت.

پرداخت سه ماه حقوق به  مدیران  شهری تودیع شده

شیخ با اشاره به به جدا شدن تعدادی از معاونان، شهرداران مناطق، مدیران و روسای سازمانها در دوره گذشته از مجموعه شهرداری تاکید کرد: در همین راستا طرحی را در نظر داریم که این افراد به مدت 3 ماه از زمانی که از پست خود جدا شدند حقوق و مزایای قبلی خود را دریافت کنند که در حال حاضر این کار در دستور کار قرار گرفته است ضمن اینکه پست‌هایی از جمله پست مشاوره و کارشناسی برای این کار پیش‌بینی شده است که برخی از این افراد به عنوان مشاور شهردار و یا مشاورین شرکتها و سازمانها مشغول به کار خواهند شد.

وی با تاکید بر این جمله که انسان ها دستمال نیستند که دور انداخته شوند و تاریخ مصرف ندارند، گفت: باید قدر انسان ها را بدانیم و آنها را تکریم کنیم و این در حالی است که از فشارهایی که بنده وارد می‌شود از همین زاویه است اما بنده تلاش خود را خواهم کرد تا حتی‌المقدور به این افراد احترام و از توانایی آنها استفاده کنم.

به گفته معاو شهردار تهران؛ با تجربه‌ای که مدیران داشته‌اند تلاش خواهد کرد که از تجربیات آنها برای مشخص شدن چالش‌ها و محل‌های فسادآوری در شهرداری استفاده شود و قطعا از تجربیات این افراد استفاده خواهد شد.به همین دلیل  مرکز مستندسازی تجربیات در شهرداری تهران را ایجاد کرده‌ایم تا از تجربیات مدیران گذشته برای مدیران شهری فعلی استفاده کنیم.

29 درصد از مدیران جدید شهرداری تهران جوان هستند

شیخ در بخش دیگری از صحبت های خود به آمارهای مربوط به  نیروهای جذب شده در مجموعه شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: از 100 انتصاب اولی که توسط شهردار تهران در مجموعه شهرداری صورت گرفت از نظر سنی 29 درصد افراد بین 30 تا 40 سال، 42 درصد 40 تا 50 سال و 29 درصد بالای 50 سال بودند ضمن اینکه 43 درصد از مدیران شهر تهران محل تولدشان در تهران بوده است.

وی با بیان اینکه در جذب نیروهای شهرداری تلاش شد از افراد نخبه و دانشگاهی استفاده شود ، ادامه داد:  دانشگاه‌های درجه یک از جمله شریف، علامه، دانشگاه تهران و شهید بهشتی بیشترین سهم را به خود داشتند و دانشگاه آزاد 42 درصد و سایر دانشگاه‌ها 18 درصد سهم داشته‌اند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران درباره جذب نیروهای بازنشسته و شرایط جذب آنها در مجموعه شهرداری تهران نیز توضیح داد: ‌طبق قانون شهردار تهران به عنوان معادل وزیر و معاونین وی معادل معاون وزیر محسوب می‌شود و در واقع جذب این افراد طبق قانون محدویت و مانعی ندارد، ضمن اینکه به کارگیری نیروهای ایثارگر و جانباز نیز با داشتن سن بازنشستگی در شهرداری مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی؛  عمده مدیران انتخاب شده در این دوره از مدیریت شهری یا قبلا در مجموعه شهرداری فعال بودند و یا هم اینکه و در واقع تلاش شده است که نیروهای جذب شده از داخل شهرداری باشند.

راه اندازی نخستین مرکز آموزش شهرداری تهران

شیخ همچنین  در این نشست به راه‌اندازی نخستین مرکز آموزش یادگیری شهرداری تهران خبر داد و  بیان کرد: این مرکز به زودی در خیابان نواب و به ‌رغم محدودیت‌های مالی راه‌اندازی خواهد شد که یکی از وظایف اصلی این مجموعه آموزش نیروهای انسانی در شهرداری براساس اهداف طراحی شده خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از طرح هایی که مدنظر قرار دارد اجرای نخستین طرح تحول به درخواست شهرداری تهران و با مشارکت کارکنان و شهروندان است، یادآور شد: در واقع این افراد می‌توانند ایده‌ها و نظرات خود را در خصوص منابع پایدار درآمد شهری ارائه کنند که در حال حاضر 2 هزار پیشنهاد به معاونت منابع انسانی ارجاع داده شده است که برخی از این پیشنهادات از طریق سامانه 1818 و برخی نیز از طریق فرمهای فیزیکی و پستی به معاونت ارسال شده است.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه هیچ مزایایی از نیروها و پرسنل شهرداری تهران کاهش پیدا نکرده است گفت: در این بخش نه تنها کاهشی در خصوص مزایا و حقوق نداشته‌ایم بلکه در ماه گذشته رفاهیات تمامی پرسنل در دو نوبت و با تمام تعهدات پرداخت شده است.

به گفته وی؛  نظم دادن به نظام پرداخت، سیستم تردد پرسنل و ساماندهی منابع انسانی از مواردی است که به طور جدی در دستور کار شهرداری خواهد بود به طوری که متاسفانه تعداد قابل توجهی از پرسنل شهرداری در این مجموعه حضور ندارند اما اقدام به دریافت حقوق می‌کنند.

شیخ با اشاره به اینکه در گذشته در 22 منطقه تهران 394 نفر از افرادی بودند که کارتی را برای ورود و خروج ثبت نمی‌کردند، تاکید کرد: این آمار هم اکنون به 57 نفر کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه در واحدهای ستادی این آمار 806 نفر بود که به 389 نفر کاهش پیدا کرده است. در حال تدوین طرح ساماندهی منابع انسانی شهرداری هستیم و معیارهای دقیق برای این موضوع مشخص شده است که از موارد اشاره شده می‌توان به رعایت انضباط و سلامت اداری اشاره کرد.

وی در ادامه سصحبت های خود یکی از ماموریت‌های اصلی مجموعه شهرداری آموزش به نیروهای شهرداری دانست و گفت: با راه‌اندازی مرکز آموزش و یادگیری شهرداری تهران این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت به طور ی که در گذشته شهرداری از داشتن این مرکز محروم بوده است.

معاون شهردار تهران درباره تعیین وضعیت نیروهای شهربان و حریم بان شهرداری تهران توضیح داد: آموزش به نیروهای شهربان و حریم‌بان یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در این مرکز به طور جدی پیگیری خواهد شد و رفتارهای تک تک نیروهای شهربان و حریم‌‌بان باید براساس رعایت حقوق شهروندی باشد.

به گفته وی؛ رفتارهای ضد شهروندی تک‌تک نیروها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و ادامه همکاری شهرداری با نیروهای شهربان و حریم‌بان براساس رعایت حقوق شهروندان خواهد بود. پس از اتفاقی که برای یکی از دستفروشان و کتکاری وی توسط نیروهای شهربان صورت گرفت طی مکاتبه‌ای تذکرات لازم به این مجموعه داده شد.

تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران نداریم!

ابراهیم شیح با رد هر گونه ادعایی مبنی بر تفکیک جنسیتی در بدنه شهرداری تهران افزود: در حال حاضر 17 درصد از نیروهای شهرداری بانوان هستند که عمدتا این افراد در فعالیتهای ستادی و محیط‌های امن مشغول به کار هستند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران  با اشاره به سیاست مدیریت شهری در جذب نیروی انسانی در شهرداری ادامه داد: قاعدتا کسانی که متخصص، سالم، پاکدست باشند و در راستای مدیریت شهری باشند در مجموعه شهرداری به کارگیری خواهند شد ضمن اینکه توجه به نیروی سازمانی و استفاده از آنها یکی از سیاستهای اصلی مدیریت شهری است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج