معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 110 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ؛گفت: براساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8صبح مورخ 4 دی ماه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منوکسید کربن: سالم(63)، ذرات معلق باقطر کمتر از 10میکرون: سالم(77)، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون: ( 110) ناسالم برای گروه های حساس است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج