در حکمی از سوی وزیر دادگستری، محمود عباسی به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حکمی از سوی سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد.

در بخشی از حکم وزیر دادگستری خطاب به عباسی آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد تبصره ماده ۳ آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جنابعالی را به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر می گزینم.

محمود عباسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی است که سابقه قضاوت در محاکم دادگستری تهران، مدیریت در امور اجرایی دستگاه‌ها، فعالیت های آموزشی، پژوهشی بیست ساله، تألیف و ترجمه بیش از ۵۰ جلد کتاب و ۲۱۵ مقاله داخلی و خارجی و راه اندازی و مدیریت دهها نهاد مدنی و مرکز علمی آموزشی و پژوهشی را در کارنامه خود دارد.

وی تاکنون سه بار در جشنواره‌ها به عنوان هیات علمی و پژوهشگر برگزیده و در سال گذشته به لحاظ تخصص میان رشته‌ای خود در حوزه حقوق پزشکی و بیش از دو دهه فعالیت های حقوقی، قضایی، آموزشی و پژوهشی و خدمتگزاری در حوزه اخلاق و حقوق سلامت به عنوان یکی از برگزیدگان مفاخر پزشکی کشور معرفی شده است.

شایان ذکر است که در چارت و تشکیلات وزارت دادگستری برای مدیریت دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مدیرکل پیش بینی شده که به زودی مدیرکل دبیرخانه معرفی خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج