محمدعلی نجفی در حکمی حمید چوبینه را به عنوان مدیرعامل شرکت شهر سالم منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی نجفی در حکمی حمید چوبینه را به عنوان مدیرعامل شرکت شهر سالم منصوب کرد.

پیش از این  غفاری مدیر عامل شرکت شهر سالم بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج