سردار محسن فتحی زاده بر لزوم هوشمندسازی و توسعه سامانه معاینات پزشکی گواهینامه و تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار محسن فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ کننده و سردار سید محمدرضا سید احمدیان معاون بهداد ناجا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز معاینات پزشکی معاونت بهداد ناجا با حضور در سامانه معاینات پزشکی گواهینامه به طور مستقیم در جریان فرآیند انجام معاینات متقاضیان تحت این سامانه قرار گرفتند.

سردار محسن فتحی زاده در حاشیه این بازدید با تقدیر از خدمات مسئولان و کارکنان این مرکز در زمینه معاینات داوطلبان استخدام و متقاضیان گواهینامه، بر لزوم هوشمندسازی و توسعه سامانه معاینات و تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع تأکید کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا همچنین خواستار تقویت شورا‌های مشترک معاونت بهداد و گزینش ناجا در حوزه استخدام شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج