مسوول پشتیبانی ستاد اربعین آستان قدس در حین خدمت برای زوار اربعین در راه مهران، پس از سانحه تصادف درگذشت.

به گزارش خبرگزاری موج، اکبر صباغیان مسوول پشتیبانی ستاد اربعین آستان قدس در حین خدمت برای زوار اربعین در راه مهران، پس از سانحه تصادف درگذشت.

گفتنی است؛ صباغیان در کسوت پشتیبانی ستاد راهیان نور کشور نیز خدمات شایانی داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج