وکیل مدافع بقایی گفت: کیفر خواست صادر شده ایرادهای شکلی فراوانی دارد که احتمال بازگشت آن به دادسرا وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع حمید بقایی در پایان جلسه دادگاه موکلش در جمع خبرنگاران اظهار داشت:در این جلسه دادگاه کیفر خواست توسط نماینده دادستان قرائت شد اما از نظر ما کیفر خواست ایرادهای شکلی فراوانی داشت و روند رسیدگی دادسرا به کیفر خواست ایراد دارد.

وی با بیان اینکه دادگاه پذیرفت که روند رسیدگی دادسرا به پرونده ایراد دارد، ادامه داد:قرار شد دادگاه مجدد برگزار شود تا در جلسه آینده نماینده دادسرا به ایرادها پاسخ دهد و حتی احتمال دارد کیفر خواست برای رفع ایراد به دادسرا بازگردد.

وکیل مدافع حمید بقایی بیان کرد: جلسه بعدی کمتر از یک هفته آینده یعنی 30مهر ماه برگزار می شود.

حسینی تصریح کرد: کیفرخواست صادر شده 30صفحه است که به موارد مالی اشاره شده اما ما اعتقاد داریم که این موارد جرم تلقی نمی شوند بلکه در حد تخلف هستند و برای همه آنها پاسخ داریم که بعداز رفع ایراد های کیفرخواست به آنها پاسخ می دهیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج