معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ازوجود۸۵۲مدرسه استثنایی به عنوان پشتیبان مدارس عادی خبرداد و گفت: ۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای سرویس ایاب و ذهاب این دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، شهناز کریمی با حضور در برنامه پرسشگر با بیان اینکه از لحاظ نیروی انسانی در شرایط مطلوبی نیستیم، گفت: به دنبال ارتقای کیفیت مدارس استثنایی و پذیرا (تحصیل دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی) هستیم.

وی ادامه داد: تعداد ۵۶ هزار نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه از سرویس ایاب و ذهاب رایگان استفاده می کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با بیان اینکه ۶۰۰ مدرسه پذیرا در شهر تهران وجود دارد، گفت: ۲۴ مدرسه نیز در شهر تهران پشتیبان مدارس پذیرا هستند.

همچنین معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز در این برنامه بیان کرد: تعداد ۸۵۲ مدرسه استثنایی پشتیبان مدارس عادی پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند.

وی افزود: اعتباری که در سال ۹۲ برای سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در نظر گرفته شده بود ۲ میلیارد بود که آن را به ۲۹ میلیارد تومان در سال ۹۶ رساندیم.

غفوریان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش استثنایی کشور باید نام سازمان استثنایی به آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه تغییر یابد که نیاز به مصوبه مجلس دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج