معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۵ تعداد ۱۱۱ بیمارستان با ۷۶۰۶ تخت تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدعلی صدرالسادات با بیان اینکه ما توانسته ایم تعهدمان را درباره تامین ۲۱ هزار تخت بیمارستانی تحقق ببخشیم، افزود: در سال گذشته توانستیم پروژه های بیمارستانی بسیاری را در قالب طرح تامین ۲۱ هزار تخت بیمارستانی به سرانجام برسانیم به‌طوری که تا پایان فروردین ماه امسال ۲۰ هزار و ۳۴۷ تخت بیمارستانی جدید تحویل شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از تعداد ۴۸۱ پروژه ۴۱۶ پروژه تحویل شده است، اضافه کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۱۱ بیمارستان با ۷۶۰۶ تخت تحویل شد که از این تعداد ۱۱ پروژه مربوط به بیمارستان های بالای ۲۰۰ تخت با مجموع ۳۹۶۸ تخت بوده است.

صدرالسادات اضافه کرد: همچنین ۶۵ پروژه با ۷۰۴۸ تخت در حال اجرا است که از این تعداد ۱۱ پروژه با مجموع ۲۶۹۳ تخت جزء پروژه‌های بالای ۲۰۰ تخت است و تلاش برای به سرانجام رساندن باقی پروژه ها ادامه دارد.

وی در ادامه گفت: نوع خدمات دهی این بیمارستان ها به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می شوند که بخش تخصصی شامل بیمارستان های کودکان، سوختگی، قلب، روانی، تنفسی، پوست، چشم و گوش و حلق و بینی می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج