مدیرکل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایاى وزارت بهداشت با بیان اینکه مرگ ناشئ از سیل در ایران در طول سه دهه گذشته رو به کاهش است،گفت: کشور ایران با انواع و اقسام مخاطرات طبیعى و غیرطبیعى مواجه است که در سال ٢ هزار و ٩٠٠ نفر به طور متوسط به واسطه این اتفاقات فوت مى کنند.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، على اردلان مدیرکل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایاى وزارت بهداشت در نشست خبرى درباره حوادث غیر مرتقبه اخیر گفت: کشور ایران با انواع و اقسام مخاطرات طبیعى و غیرطبیعى مواجه است که در سال ٢ هزار و ٩٠٠ نفر به طور متوسط به واسطه این اتفاقات فوت مى کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حادثه اخیر که پیرو یک بارندگى اتفاق افتاد توسط سازمان هواشناسى اطلاع رسانى شده بود،گفت: مناطق آسیب دیده عمدتا در آذربایجان شرقى و بخشى از آذربایجان غربى و کردستان بود.

اردلان با اشاره به اینکه برنامه پاسخ به حوادث و بلایا در وزارت بهداشت وجود دارد که هماهنگى هاى لازم در این زمینه انجام شد و تیم هاى ارزیابى سریع به منطقه اعزام شدند، تصریح کرد: بحث عمده حال حاضر این است که نظام مراقبت هاى بیمارى ها فعال تر است.

به گفته مدیرکل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایاى وزارت بهداشت، از لحاظ آب آشامیدنى در روستاى چنار آب رسانى از طریق تانکر انجام مى شود و تیم هاى بهداشت محیط در منطقه حضور دارند.

وی با بیان اینکه  تیم هاى سلامت روان نیز در منطقه حضور دارند و به مردم ارائه خدمت مى کنند، افزود: نظام سلامت وظیفه دارد در فاز پاسخ ارائه خدمت کند و از طرفى این نگرانى وجود دارد که چرا حوادث و بلایا باید باعث فوت افراد شود.

اردلان با اشاره به اینکه در دوره اخیر وزارت بهداشت شاخص ملى آمادگى خانواده ها در برابر حوادث و بلایا تعریف شد که مى گوید آمادگى خانواده هاى ایرانى ٩/٣ از ١٠٠ است، گفت: این در خالی است که شاخص ملی آمادگی خانواده های ایرانی ٨/٥ از ١٠٠ بوده.

مدیرکل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایاى وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وزارت بهداشت آموزش هایى را تدوین کرده که در سال ٩٥ حدود ١٠ درصد خانواده ها را توسط بهورزها و رابطین سلامت آموزش دادیم، گفت: در سیل اخیر برخى از افراد کم توجهى کردند و در روستاى چنار تمام فوتى ها کسانى بودند که منزل شان در حریم رودخانه بود.

به گفته وی، در آذرشهر هم اگر محل دسترسى روستا در حریم رودخانه تعریف نمى شد، میزان مرگ و میر کمتر مى شد.

مدیرکل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایاى وزارت بهداشت از تشکیل کمیته پیشگیری از مرگ های در اثر حوادث در استان گلستان خبر داد و گفت : این کمیته با مدیریت بحران استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به صورت پایلوت در حال اجراست، در واقع باید گفت روند مرگ ناشئ از سیل در ایران در طول سه دهه گذشته رو به کاهش است.

اردلان درخاتمه به آمار جانباختگان سیل اخیر اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه ٤٢ نَفَر جان خود را از دست داده اند که ١٧ نَفَر از آذرشهر،١٨ نَفَر عجب شهر،٥ نَفَر کردستان و یک نَفَر آذربایجان شرقی بودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج