یک شرکت متقلب در توزیع میوه شب عید، توسط شعب کشیک نوروزی تعزیرات حکومتی تهران به پرداخت 3 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد محمدی افزود: شرکت متخلفی که مسئولیت توزیع میوهای طرح تنظیم بازار شب عید را بر عهده داشت، با ارتکاب تقلب در تهیه سیب دماوند، توسط مراجع نظارتی شناسائی و به تعزیرات حکومتی دماوند معرفی شد.

وی ادامه داد: شعبه اول تعزیرات حکومتی دماوند ضمن احراز تخلف تقلب، این شرکت را به پرداخت مبلغ 3 میلیارد ریال در وقت کشیک نوروزی محکوم و از توزیع میوه نامرغوب جلوگیری کرد.

طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی، از 28 بهمن ماه 95 تا 15 فروردین ماه 96 در سراسر کشور انجام می‌شود که این طرح با هدف پیشگیری از وقوع تخلف و افزایش رضایتمندی مردم در حال اجراست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج