رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: یکی از راهکارهای مهم در کاهش جمعیت کیفری توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و فرهنگ سازی در این زمینه است.

به گزارش خبرگزاری موج ، جهانگیر در دیدار استاندار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر با تراکم جمعیت در زندان ها مواجه هستیم، اظهار داشت: تراکم جمعیت در زندان ها اقدامات اصلاحی و تربیتی را تحت الشعاع قرار می دهد. وی کار زندانبانی را مجاهدت خاموش عنوان کرد و افزود: فعالیت در زندان ها کاری توام با عشق به انسانیت و کمک به انسان های آسیب دیده است. مشاور رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از راهکارهای مهم در کاهش جمعیت کیفری توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و فرهنگ سازی در این زمینه است. وی مهمترین اقدام دولت در زمینه کمک به زندان ها را توسعه برنامه های پیشگیری از وقوع جرم و توجه به  اعتبارات مورد نیاز در استان ها عنوان کرد. در ابتدای این جلسه، زرگرپور استاندار اصفهان گفت: زندان ها از دغدغه های مهم در مسائل اجتماعی است که نیازمند نگاه جامع و حمایت‌های لازم است. وی ادامه داد: خیرین اصفهانی همکاری خوبی با مجموعه زندان‌ها دارند که این نشان‌دهنده حسن مدیریت و بهره گیری از ظرفیت هاست. استاندار اصفهان با بیان اینکه اعتبارات استانی محدود است خواستار توجه ملی به مساله زندان ها شد. شایان ذکر است در این نشست رئیس کل دادگستری استان نیز به ارائه گزارشی از وضعیت قضایی استان پرداخت.