شافعی گفت : در حال حاضر توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی، توسعه تکنولوژی در بخش صنعت و توسعه آبیاری صنعتی در بخش کشاورزی اولویت های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذاری است که مشوق های نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران با حضور معاونان وزارت جهادکشاورزی، معاون وزارت اقتصاد، نماینده یونیدو و نماینده سازمان فائو و چند از سفیران خارجی برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه است که درباره سرمایه گذاری در ایران باید به سه بخش زیرساخت، صنعت و کشاورزی توجه کرد که ایران از نظر جغرافیایی وضعیت خاصی دارد که می تواند در تمام اقتصاد منطقه اثر بگذارد.

شافعی با بیان اینکه ایران به آب های آزاد دسترسی دارد تصریح کرد: همین موقعیت باعث شده تا در برنامه های توسعه ایران موضوع حمل و نقل برای جمعیت بالای 400 میلیون نفر در نظر بگیرد. از این رو ایران نیازمند سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بنادر، ریلی، هوایی و جاده است که ظرفیت های بالایی نیز در این بخش دارد. علاوه بر این از زمانی که بحث احیای جاده ابریشم مطرح شده تا کنون 68 کشور به آن پیوسته اند و ایران نیز در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داده است.

او درباره سرمایه گذاری در صنعت گفت: متاسفانه سال های گذشته شکاف تکنولوژی در صنعت ایران به وجود آمد که دولت و بخش خصوصی به دنبال پرکردن آن است که فرصت های خوبی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ایران فراهم کرده است. همچنین در برنامه ششم توسعه توجه ویژه به موضوع فرآوری محصولات معدنی برای سرمایه گذاری در ایران شده است.

شافعی با نگاهی به ظرفیت های بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر کشاورزی ایران با مشکل آب مواجه شده و فعالان بخش خصوصی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است، از این رو استفاده از طرح های آبیاری زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری است که سیاست های تشویقی مناسبی در قوانین جدید سرمایه گذاری ایران در نظر گرفته شده است.