وزیر دفاع آلمان در اظهاراتی که بخشی از آن پیش از چاپ در روز یکشنبه انتشار یافت، اعلام کرد که آلمان در حال آموزش بیش از صد مهاجر سوری برای ایفای نقش های مدنی مناسب برای کمک به بازسازی نهایی کشورشان است.

به گزارش خبرگزاری موج،«اورسولا فون در لین»وزیر دفاع آلمان به روزنامه فرانکفورتر الگماینه گفت: این برنامه آزمایشی بر آموزش مهاجران در زمینه های مختلف از جمله فن آوری، پزشکی و لجستیگی تمرکز دارد. هنوز معلوم نیست که وزیر دفاع آلمان سعی دارد این برنامه را در بین یک میلیون مهاجری که سال گذشته وارد این کشور شده اند، تعمیم دهد یا نه. وی به روزنامه آلمانی گفت: این ایده که آنها روزی به سوریه بازگشته و به بازسازی کشورشان کمک خواهند کرد، برای آموزش مدنظر قرار گرفته است. به گفته وی، آلمان همچنین می تواند در آموزش نیروهای امنیتی سوریه پس از روی کار آمدن یک دولت مسئول نقش بازی کند. وزیر دفاع آلمان اضافه کرد: پناهندگان سوری می توانند برای ارتش آلمان وظایف غیر نظامی به عهده گیرند ولی برای سرباز شدن واجد شرایط نیستند. «فون در لین»اخیرا باعث بحث و جدل در حزب دموکرات خود شده بود چرا که پیشنهاد کرده بود شهروندان اتحادیه اروپا می توانند در مواردی نقش های نظامی در ارتش آلمان داشته باشند. وزیر دفاع آلمان همچنین طرفدار تنوع بیشتر در ارتش و حرکت به سمت به خدمت گرفتن مهاجران بیشتر است.