سرویس بین الملل - پلیس ترکیه در ادامه بازداشت های پسا کودتا، امروز سه شنبه ۱۲۰ مدیر از شرکت های مختلف در استانبول را بازداشت کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بازداشت این افراد به بهانه مشارکت در کودتای نافرجام اخیر در این کشور صورت گرفته است. این افراد متهم به  همکاری مالی با فتح الله گولن هستند. گولن که در تبعیدی خود خواسته در پنسیلوانیای آمریکا حضور دارد به عنوان طراح اصلی کودتای نافرجام ماه گذشته ترکیه شناخته می شود . در پی این کودتای نافرجام تا کنون بیش از ۸۱ هزار نفر اعم از نیروهای امنیتی ، قضات ، معلمان و استادان دانشگاه و اکنون مدیران شرکت ها از کار خود تعلیق و یا اخراج شده اند . مقامات ترکیه اعلام کردند که اسناد مربوط به گولن را برای توضیحات بیشتر در اختیار واشنگتن قرار می دهند تا به استرداد وی به ترکیه اقدام کند.