سرویس بین الملل - در حالیکه ۱۷روز از کودتای نافرجام در ترکیه می گذرد و این کشور همچنان شاهد بازداشت های گسترده افرادی که به گفته مقامات آنکارا در کودتا دخالت داشته اند است، خبرگزاری آناتولی با انتشار تحلیلی نوشت: اگر آمریکا در کودتای نافرجام نقش داشته باشد عبدالله گولن را تحویل نمی دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج، آناتولی در ابتدای این تحلیل به نقش رسانه های نزدیک به جریان فتح الله گولن اشاره کرد و افزود: رسانه های گروه تروریستی فتو در شایعه پراکنی علیه ترکیه نقش زیادی داشته اند و از مدت ها پیش مراکز علمی، اطلاعاتی و رسانه های داخلی و خارجی مخالف ترکیه از رسانه هاى جریان فتو به عنوان "منبع معتبر" یاد کرده و مطالب آنها را در اختیار مخاطب مى گذارند. این خبرگزاری ادامه داد: سخنان فتح الله گولن، که از تاریخ ۲۵ ژوئن گذشته با نوشتن براى نیویورک تایمز در مورد کودتای نافرجام و غیره سعى مى کند آمریکا را از استرداد وى به ترکیه منصرف کند، باید مورد ارزیابی و تحلیل جدی قرار گیرد. این سخنان در راستای ارزیابی نقش آمریکا در کودتای نافرجام نظامیان وابسته به جریان فتو و همچنین بررسى ابعاد جهانی و منطقه‌ای آن بسیار حائز اهمیت است و اظهارات سرکرده این گروه را مى توان به عنوان سرنخ هایی براى پیش بینی اقدامات این گروه تروریستی در آینده ارزیابی کرد. اگر آمریکا به طوری که اکثر افکار عمومی ترکیه معتقدند در این اقدام ناموفق که حاصل سرمایه گذاری ۳۰-۳۵ ساله است رابطه داشته باشد، درخواست استرداد گولن از سوی ترکیه را نخواهد پذیرفت. آناتولی در بخش دیگری نوشت: از این رو، نوشته های گولن در نیویورک تامیز مانند ترس یک کارمند خطاکار براى فرار از بازخواست تلقی مى شود. گزارش ها حاکی از تردید اعضای گولن براى ادامه زندکی در آمریکا یا مهاجرت به کشورهای دیگر است. به عنوان مثال تماس های اعضای این گروه در دوران پساکودتا با مقامات مصر افزایش یافته است. حاکمان مصر نیز پس از کودتای خونین سال ۲۰۱۳ در صدد انتقام از ترکیه به خاطر حضور اعضای اخوان المسلمین در این کشور هستند. دولت السیسی مشتاقانه منتظر خبر پیروزی کودتا بود، اما ناکامى آن قطعا قاهره را مایوس کرده است.استفاده دولت مصر از رای مخالف خود در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از انتشار بیانیه مشترک جهت محکوم کردن این اقدام و اعلام همبستگی با دولت منتخب ترکیه را در همین راستا می توان دانشت. آیا مصر که پیش از وقوع این رویداد، که خواهان بهبودی روابط با ترکیه بود با ارایه حق پناهندگی بِه گولن راضی به تیره تر شدن روابط خود با ترکیه خواهد شد؟ این امر بر تنش موجود در منطقه خواهد افزود. به نوشته خبرگزاری آناتولی ترکیه، نوشته های برخی از اعضای این گروه مانند تونجای اوپچین مبنى بر اینکه مشکل ما حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه تا نابودی کامل اسلام سیاسی به این راه ادامه می دهیم، رابطه این گروه با دولت کودتاگر السیسی که سازمان اخوان ال مسلمین را ممنوع و آن را تروریستى اعلام کرده است، قابل درک می کند. در همین راستا، فاروق ارسلان، یکی دیگر از اعضای جریان فتو در سایت خبری «چوروم» از مدتها پیش با مقالاتی به زبان خاص و مرموز به این کودتا اشاره می کرد.بنابراین عناوین و شایعات برخى رسانه هاى گروه مذکور در سالیان اخیر از قبیل رابطه حزب عدالت و توسعه با اسلام سیاسی و حمایت دولت ترکیه از داعش، ساختار آن را مستلزم تحقیق بیشترى می کند.