روزنامه های چاپ لبنان در شماره امروز دوشنبه خود، خبر انفجار دیروز مقابل بانک لبنان و المهجر را در صدر اخبار خود قرار دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج، عناوین مهم روزنامه های امروز دوشنبه لبنان به شرح زیر است:
المستقبل حمله به بانک لبنان و المهجر یک پیام انفجاری و هشدار دهنده بود السفیر
انفجار مقابل بانک لبنان و المهجر یک فتنه از قبل برنامه ریزی ماجرای منبج بحران در سوریه را افزایش می دهدالجمهوری انفجار بانک لبنان و المهجر یک هشدار خطرناک دارد
الاخبار حمله به بانک لبنان و المهجر، یک اقدام تروریستی بود داعش مسئولیت ۱۱ سپتامبر جدید را برعهده گرفت
البناء انفجار مقابل بانک لبنان و المهجر جنگ علیه حزب الله را افزایش می دهددیگر رسانه های این کشور از جمله خبرگزاری ملی لنبان و پایگاه خبری " لوریان لو ژور " نیز گزارش هایی در باره انفجار مقابل بانک لبنان و المهجر منتشر کردند. بسیاری از کارشناسان امور بین الملل، انفجار دیروز در بیروت را اقدام تروریستی برنامه ریزی شده توسط برخی دولت های غربی و وابسته منطقه با هدف بحران آفرینی می دانند.