شماری نمایندگان مجلس افغانستان نسبت به عواقب ناشی از افزایش فساد اداری، بیکاری، جرم و جنایت در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری افغانستان، نمایندگان مجلس این کشور تاکید دارند که فساد اداری، بیکاری، فقر و جنایت در افغانستان به اوج خود رسیده و این یک مساله بسیار خطرناک است. در همین حال عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت: وضعیت افغانستان در شرایط کنونی بسیار حساس است و باید به مشکلات کشور دقت بیشتری داشت. وی اضافه کرد: ما در عملکردهایی که باید برای بهبودی وضعیت کشور انجام می دادیم کوتاهی کرده ایم و برای مدیریت وضعیت نابسامان کنونی، اجماع ملی با حضور همه شخصیت ها و احزاب ملی و سیاسی ضروری است. بنابر این گزارش، برخی نمایندگان مجلس افغانستان خواستار برکناری رئیس جمهور و رئیس اجرایی هستند زیرا بر این اعتقادند که آنان توان اداره این کشور را ندارند.