نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه ۴۰مظنون به همکاری با تشکیلات تروریستی داعش را در شهرهای قونیه و اضنه این کشور بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، خبرگزاری آناتولی با انتشار این خبر به نقل از منابع امنیتی نوشت: بازداشت این افراد صبح روز جمعه صورت گرفته است. این گزارش حاکی است: در پی گزارش های امنیتی ازفعالیت این افراد؛ تیم های مقابله با تروریسم با حمله به مراکز استقرار این افراد در شهرهای قونیه و اضنه آنان را بازداشت کردند. در این عملیات ۲۰ نفر در شهر قونیه بازداشت شده و اسناد ومدارک مرتبط با فعالیت های آنان درزمینه همکاری با داعش ضبط و تحویل مقامات ذی ربط شد. تیم های مقابله با تروریسم ترکیه همچنین در منطقه اضنه در جنوب این کشور نیز۲۰ نفر ازجمله چند زن را در همین زمینه بازداشت و جهت تحقیقات بیشتر تحویل مقامات امنیتی دادند.