از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان تیر سال جاری، ‌ میزان بارندگی در ۹ استان نسبت به سال آبی گذشته با کاهش روبرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، از ابتدای مهر سال گذشته تا ۳۰ تیر سال جاری، ‌ میزان بارندگی در ۹ استان یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، گیلان، کرمان، آذربایجان شرقی و سمنان از یک تا ۴۱ درصد کاهش داشته است. براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب، همچنین میزان بارش استان‌های یزد ۶۰.۴ میلی‌متر، اصفهان ۱۰۹.۷ میلی‌متر، سیستان و بلوچستان ۶۰.۶ میلی‌متر، چهارمحال و بختیاری ۵۴۹ میلی‌متر، خراسان جنوبی ۷۲.۰۷ میلی‌متر، گیلان ۹۹۱.۸ میلی‌متر، کرمان ۱۱۴.۲ میلی‌متر، آذربایجان شرقی ۳۴۵ میلی‌متر و سمنان ۹۲.۹ میلی‌متر بوده است. علاوه بر این در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، استان یزد با ۴۱ درصد، اصفهان با ۲۴ درصد، سیستان و بلوچستان با ۲۱ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۸ درصد، خراسان جنوبی با ۱۸ درصد، گیلان با ۹ درصد، کرمان ۸ درصد و آذربایجان شرقی و سمنان نیز با یک درصد کاهش بارندگی نسبت به پارسال مواجه بوده‌اند. گفتنی است استان یزد با ۴۱ درصد کاهش و استان آذربایجان شرقی و سمنان با یک درصد کاهش به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش بارش نسبت به سال گذشته را به‌خود اختصاص دادند.