درحالی که قیمت تمام شده تولید آب شرب در سال گذشته ۱۰۰۰ تومان در هر مترمکعب بوده، این رقم در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۵۰۰ تومان در هر مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، هزینه استحصال، انتقال و تصفیه آب شرب با سیستم های فعلی تصفیه آب شهری به طور متوسط در کشور در طول سال گذشته ۱۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده، اما این رقم با افزایش قابل توجه در سال ۹۵ مواجه شده است. «علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در خصوص قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب در کشور در سال جاری و میزان دریافتی از مردم گفت: در سال جاری قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب به طور متوسط در کشور ۱۵۰۰ تومان است در حالی که اکنون ۳۹۰ تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعب آب شرب از مردم دریافت می شود. «حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این خصوص گفت: پس از پایان هر سال مالی، قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب در آن سال به طور دقیق و دفتری محاسبه می شود که این رقم در پایان سال مالی ۹۴ برای سال گذشته ۱۰۰۰ تومان در هر مترمکعب تعیین شده است. وی افزود: رقم ۱۵۰۰ تومان رقمی است که برآورد می شود در پایان سال مالی ۹۵ برای قیمت تمام شده تولید آب در این سال، محاسبه و اعلام شود. از اینرو در سال ۹۵ با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تمام شده تولید آب شرب در کشور مواجه ایم. این در حالی است که «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور با یادآوری اینکه نرخ تورم در سه سال گذشته روند کاهنده داشته است، از کاهش تورم یکساله و تک رقمی شدن آن خبر داده بود.