رهبر انقلاب خطاب به مدال‌آوران ایران در بازی‌ های پاراآسیایی:

رهبر انقلاب خطاب به مدال‌آوران ایران در بازی‌های پاراآسیایی گفت: شما در انگیزه بخشیدن به مردم برای ورزش کردن یک تأثیر مضاعفی دارید؛ انگیزه‌ای که شما می‌دهید دو برابر است.

روحانی:

رئیس جمهور گفت: امروز همه جهانیان فهمیدند که آمریکایی‌ها یکبار دیگر، داعیه غلطی داشته و تبلیغات غلطی را به راه انداختند و اهدافی را دنبال می‌کردند که هیچ‌وقت به آن نخواهند رسید

دادستان تهران در گفتگو با موج:

دادستان تهران با طرح این موضوع که باز سازی اجتماعی و فرهنگی زمان می برد، گفت: برنامه ریزی اجتماعی ۱۰ سال دیگر پاسخ می دهد و نتیجه بخش خواهد بود.

خودتان می دانید و مملکتتان جمله ای بود که از زبان پیرمرد سالخورده ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی جاری شد؛ جمله ای کوتاه اما عمیق!

آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »