مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با بیان اینکه ۱۲ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی گیلان اشتغال دارند، اظهار کرد: ایجاد واحدهای کوچک و متوسط در راستای اشتغال جدید در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری موج از بندر انزلی، طهمورثلاهوتی در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی حسن‌رود به اشاره به نام گذاری ۲۱ مردادماه به عنوان روز صنایع کوچک و متوسط توسط شورای فرهنگی عمومی در دو سال گذشته اظهار کرد: توسعه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی گیلان در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هدف‌گذاری شده است.

وی احیای واحدهای صنعتی راکد را از برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان عنوان کرد و افزود: در مدت سه سال گذشته ۷۸ واحد صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی استان دوباره راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با بیان اینکه راه‌اندازی واحدهای صنعتی مذکور سبب اشتغالزایی ۸۰۰ نفر در استان شده است، تصریح کرد: در مدت دو سال گذشته ۲۵ واحد راکد در شهرک صنعتی حسن‌رود احیا شده است.

لاهوتی تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را از جمله اقدام‌های شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان خواند و بیان کرد: ۵۰ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان تامین شده است.

وی به انعقاد ۳۰۰ قرارداد جدید در نواحی صنعتی گیلان در مدت سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای جدید ۲۰۰ هکتار به اراضی شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با اشاره به وجود یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار عرصه صنعتی در استان، خاطرنشان کرد: یک‌هزار هکتار از اراضی مذکور در شهرستان‌ها است و ۷۰۰ هکتار اراضی صنعتی در شهرستان رشت داریم.

لاهوتی به وجود ۹۰ متقاضی برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی انزلی اشاره کرد و یادآور شد: راه‌اندازی واحدهای مذکور نیازمند واگذاری ۵۰ هکتار اراضی به شهرک صنعتی انزلی است.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی گیلان اشتغال دارند، اظهار کرد: ایجاد واحدهای کوچک و متوسط در راستای اشتغال جدید در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان از وجود ۲ هزار و ۳۵۶ متقاضی برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید در این استان خبر داد و بیان کرد: وضعیت متقاضیان مذکور در حال بررسی است.