معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم به مراکز آموزش نیروهای مسلح که دارای برگه اعزام مورخه ۱۹ مرداد سال ۹۵ می باشند در ساعت ۷ صبح روز سه شنبه از ساختمان معاونت وظیفه عمومی استان واقع در بلوار خلیج فارس - کیلومتر۳ جاده رشت به تهران –جنب راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان اظهار کرد: اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم به مراکز آموزش نیروهای مسلح که دارای برگه اعزام مورخه ۱۹ مرداد سال ۹۵ می باشند در ساعت ۷ صبح روز سه شنبه از ساختمان معاونت وظیفه عمومی استان واقع در بلوار خلیج فارس - کیلومتر۳ جاده رشت به تهران –جنب راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

حسین صدر ممتاز افزود: طبق ماده ۵۸ قانون وظیفه عمومی اصلاحی ۲۲ آبان ماه سال ۹۰ برای مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد ۳ ماه اضافه خدمت ومشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد ۶ ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد و همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنها بیش از یکسال باشد علاوه بر۶ ماه اضافه خدمت، فراری محسوب وبه مراجع صالحه قضایی معرفی می گردند.

صدرممتاز خاطر نشان کرد: در اجرای دستورالعمل صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا، سربازان متاهل بعد از سپری کردن دوره آموزش رزم مقدماتی، در مراکزآموزش ناجا ادامه خدمت خودرا در استان محل سکونت سپری خواهند نمود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان تاکید کرد: اعزام همه مشمولان به مراکز آموزشی نیروهای مسلح با هزینه سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد.