مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان گفت: خبرنگاران در حرفه و مشاغل آزاد می‌توانند با معرفی وزارت ارشاد که این امر بستگی به شروط ارشاد دارد، نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج در رشت مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به وضعیت بیمه زنان خانه‌دار اظهار داشت: سال گذشته گیلان در بیمه زنان خانه‌دار در کشور رکورددار بود.

جمیل حق پرست افزود: حمایت از تأمین اجتماعی، حمایت از اقشار مختلف جامعه‌ای است که تلاش می‌کنند چرخ اقتصاد کشور را به چرخش درآورند.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان بیمه زنان خانه‌دار برای حمایت از آنها عنوان کرد و گفت: در گیلان ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر از زنان خانه‌دار بیمه شده‌اند.

وی درباره بیمه خبرنگاران تصریح کرد: خبرنگارانی که در کارگاه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند مشمول قانون کار می‌شوند.

حق‌پرست اضافه کرد: خبرنگاران در حرفه و مشاغل آزاد می‌توانند با معرفی وزارت ارشاد که این امر بستگی به شروط ارشاد دارد، نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

به گفته وی، در گیلان یک‌میلیون و ۱۶۴ هزار نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی وجود دارد که ۴۶ درصد جمعیت استان را در بر می‌گیرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی با بیان اینکه اکنون شرایطی فراهم شده که هیچ فردی فاقد پوشش بیمه نباشد، خاطرنشان کرد: امکان خوبی برای بیمه افراد در گروه‌های مختلف فراهم شده است.

وی یادآور شد: کارگران ساختمانی، باربران، زنان خانه‌دار، مشاغل آزاد، بیمه اجباری و … مشمول بیمه‌پردازی می‌شوند.