دبیر شورای عالی آزاد اندیشی دینی کشور گفت: پایان نامه ها و رساله های دکترا با نگاه آزاد اندیشی دینی حمایت می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، نخستین دوره دانش افزایی «مفاهیم و مبانی آزاد اندیشی دینی» ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان با حضور دبیر شورای عالی آزاد اندیشی دینی کشور، رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و جمعی از رؤسا و اعضای هیأت علمی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به میزبانی واحد رشت در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

تیمور آمار معاون دانشجویی _ فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در این مراسم اظهار کرد: معنویت گرایی از اصول بدیهی محافل دانشگاهی و حلقه مفقود نظام آموزشی است که صرفا به دنبال تخصص گرایی و تعلیم انسان ماهر است. از ابعاد و زمینه های این معنویت گرایی فراهم کردن تضارب آراء و اندیشه ها است و در پرتو این تفکر، زایش فرهنگی اتفاق می افتد و تحولات جامعه سرو سامان می گیرد.

وی ادامه داد: برای کانونی که مسوولیت تولید فکر و اندیشه را دارد این ضرورت بیش از پیش احساس می شود و قدر مسلم دانشگاه ها مهمترین عرصه نقد و نظر، مشاوره و مناظره و محل تمرین عقل جمعی است.

آمار با تأکید بر نیاز به اعتدال در شرایط حال جامعه، اظهار کرد: فضایی که ما نیازمند آن هستیم، حرکت در جاده آزاداندیشی با علائم و راه هایی درست است که نه قانون شکنی در آن رایج باشد و نه برای جلوگیری از اصطکاک و چالش احتمالی حرکتی صورت نگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین امیرعلی لطفی دبیر شورای عالی آزاد اندیشی دینی کشور نیز در این جلسه با اشاره به مبانی قرآنی آزاد اندیشی دینی بیان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطالبه آزادی و آزاداندیشی دارای فراز و نشیب های زیادی بوده که کرسی های آزادندیشی و نظریه پردازی در این موضوع به عنوان خلاء احساس می گردد و این مسئله به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص تولید علم و نظریه خصوصا در حوزه علوم انسانی با نگاه دینی باید توسط نظریه پردازان در دانشگاهها و مراکز علمی مورد توجه قرار گیرد.

وی نقد در دانشگاهها را خواستار شد و تصریح کرد: اساتید و صاحب نظران با همفکری مسائل علمی را به نقد بگذارند و ایده های جدید خود را در فضای نخبگان مطرح کنند تا نقد شود.

این مسوول همچنین اذعان کرد: طرح آزاد اندیشی دینی به عنوان یک حرکت علمی بطور جدی در دانشگاه آزاد اسلامی شروع و نباید از ماهیت علمی خود خارج شود و تمام تلاش های انجام شده در این راه باید با منطق علمی جلو رفته و ازرویکردها و جهت گیری های سیاسی و جناحی دوری کند.

لطفی از حمایت پایان نامه ها و رساله های دکتری خبر داد و بیان کرد: پایان نامه ها و رساله های دکتری که نگاه آزاد اندیشی دینی داشته باشند مورد حمایت قرار می گیرد.