فرماندار رودسر گفت: مزارع کشت مواد مخدر از قبیل شاهدانه و خشخاش در شهرستان باید شناسایی و فورا امحاء شود.

امیر جانبازی رودسری در حاشیه جلسه فرعی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا به خبرنگار موج در رودسر اظهار کرد:  مزارع کشت مواد مخدر از قبیل شاهدانه و خشخاش در شهرستان باید شناسایی و فورا امحاء شود. وی به ارسال نامه از سوی استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص شناسایی و امحای مزارع کشت گیاهان مخدر اشاره کرد و گفت: در خصوص قاچاق کالا باید کنترل و رصد دقیق تری در محورهای چابکسر-_امسر صورت گیرد و دستگاه های ذیربط باید تمام سعی خود را در جهت مقابله با پدیده قاچاق کالا به کار بگیرند و پیگیر امور باشند. این مسوول با بیان اینکه اداره بهزیستی باید سعی نماید تا هیچ کمپ ترک اعتیادی تعطیل نشود گفت: اساسا فلسفه وجودی اداره ای مثل بهزیستی این است که مشکلات کمپ ها را رفع نماید و مانع تعطیل شدن آنهاشود . فرماندار رودسر خاطر نشان کرد: بسیاری از جوانان ما در امر ورزش فعالیت می کنند و باید سرکشی های مداوم در مجموعه های ورزشی وجود داشته باشد تا جوانان ما در این مسیر دچار آسیب نشوند .