مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: مداخله در بحران های اجتماعی باید به عنوان یک تکلیف انسانی شناخته شده و همه افراد جامعه در آن مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، یونس رنجکش در کارگاه آموزشی مداخله در خودکشی که توسط بهزیستی گیلان برگزار شد، افزود: خودکشی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که در سطح کشور وجود دارد و باید برای مقابله با ان هم مردم و هم دستگاههای اجرایی مسئول وارد عمل شوند. وی ادامه داد: در استانداری گیلان برای اجرای برنامه های پیشگیری در این زمینه مصوباتی در ستاد فرهنگی و اجتماعی و مدیریت آسیب های اجتماعی استان داشته ایم که در آن قرار شد تا دستگاه های اجرایی چون بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی در تفاهم نامه مشترکی در این زمینه  وارد عمل شوند. وی گفت: هماهنگی بین دستگاهی نقش مهمی در ورود به مداخلات بحران های اجتماعی دارد که تقویت این هماهنگی ها از اولویت سیاستگذاری های اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری است. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین ضمن تاکید بر اجرای نقش سازمانی دستگاه های مسوول در مداخله بحران های اجتماعی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این مداخله را احساس مسوولیت های انسانی و تکلیف اجتماعی اشخاص در این زمینه عنوان کرد. رنجکش افزود: جدا از اینکه هر کدام از افرادی که در مداخله ها حضور دارند، دارای تکلیف سازمانی هستند اما آنچه بیش از همه مهم است مسئولیت اجتماعی افراد است که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه توسعه یابد. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اضافه کرد: همه باید تلاش کنیم برای رسیدن به جامعه آرمانی و توسعه یافته در کنار یکدیگر بوده و مشکلات و چالش ها را با فکر و عمل جمعی و خردمندانه برطرف کنیم.