مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان ۱۵ هزار و ۶۱۶ خانوار به تعداد ۶۳ هزار و ۵۱۷ نفر در ۳۳ پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اقامت یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت مهدی حاجتی،  درجمع خبرنگاران،  با اشاره به استقبال مسافران فرهنگی از ستاد اسکان‌ فرهنگیان در استان، اظهار کرد: از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان ۱۵ هزار و ۶۱۶ خانوار به تعداد ۶۳ هزار و ۵۱۷ نفر در ۳۳ پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اقامت یافتند. وی با بیان اینکه از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان تاکنون ۱۷۷ هزار و ۸۴۸ نفرروز در مدارس استان اقامت یافتند، افزود: ۲۲۴ مدرسه به تعداد هزار و ۷۵۷ کلاس آماده پذیرایی از مسافران فرهنگی است. مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه تعداد کلاس‌ها برای اسکان مسافران ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، گفت: از این تعداد کلاس ۳۷ کلاس «ویژه»، ۷۲۴ کلاس «الف» و ۹۴۶ کلاس درجه «ب» مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است . حاجتی با اشاره به افزایش کیفیت کلاس‌های انتخاب شده برای اسکان فرهنگیان، تصریح کرد:۶۲۱ نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند . گفتنی است، طرح اسکان تابستانی فرهنگیان از ۲۵ خرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.