رئیس سازمان چای با بیان اینکه ارزش چای سبز خریداری شده از کشاورزان ۱۴۷ میلیارد تومان است، گفت: تاکنون ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، محمد‌ولی روزبهان امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط آب و هوایی و اقدامات به‌زراعی سال پرباری در تولید برگ سبز چای است، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون میزان برداشت این محصول در مقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است. رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تا‌کنون ۷۹ هزار تن برگ سبز چای خوب و کیفی از باغات چای کشور برداشت شده است، افزود: با توجه به میزان بارندگی و دمای هوا پیش‌بینی می‌شود چین سوم خوبی پیش‌رو باشد. روز‌بهان با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۷ هزار تن برگ سبز چای از باغات کشور برداشت شد، تصریح کرد: اگر همین شرایط ادامه یابد پیش‌بینی‌می‌شود بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تن برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت تولید شود. وی علاوه بر شرایط آب و هوایی انجام اقدامات به‌زراعی را هم عامل افزایش تولید این محصول عنوان کرد و گفت: در کنار افزایش ۱۲٫۵ درصدی قیمت خرید تضمینی، احیای مجدد باغات از عوامل افزایش تولید این محصول است. او گفت: ارزش چای سبز خریداری شده از چایکاران تاکنون ۱۴۷ میلیارد تومان است و تاکنون مبلغ ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهای برگ سبز چای به حساب کشاورزان واریز شده است. وی افزود: ما بقی بدهی در حساب سازمان چای کشور وجود دارد که با پرداخت قدرالسهم کارخانجات به این سازمان در هفته آینده حدود ۱۵ میلیارد تومان دیگر به حساب کشاورزان واریز می‌شود و با این پرداخت مقدار پرداخت بهای برگ سبز چای به کشاورزان به حدود ۶۲ میلیارد تومان می‌رسد. روزبهان تصریح کرد: تاکنون ۳۲ درصد از بهای برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان به آنها پرداخت شده که با پرداخت ۱۵ میلیارد تومان دیگر به آنها در هفته آینده این میزان به ۴۲ درصد افزایش می‌یابد.