رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با تأکید بر رعایت حجاب و عفاف در واحدهای دانشگاهی گیلان گفت: رؤسای واحدهای دانشگاهی با رعایت پوشش اسلامی در واحدهای دانشگاهی در تقویت و پرورش روحیه باطنی و درونی عفت بکوشند.

علیرضا امیرتیموری امروز در حاشیه هشتمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در سالن جلسات واحد بندر انزلی، به خبرنگار موج در این شهر با گرامیداشت سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و نامگذاری روز حجاب و عفاف، گفت: یکی از زشت ترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر توطئه کشف حجاب بود که رضا شاه با طرح کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و با حمایت و هدایت استعمارگران بر سرکار آمد و در جهت تداوم اجرای برنامه های ضد اسلامی خود دستور به خاک و خون کشاندن هزاران نفر را در مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ داد. وی با تأکید بر رعایت حجاب و عفاف در واحد های دانشگاهی ادامه داد: رؤسای واحدهای دانشگاهی بکوشند تا با رعایت پوشش اسلامی در واحدهای دانشگاهی در تقویت و پرورش روحیه باطنی و درونی عفت و بالعکس با بیشتر شدن عفت درونی و باطنی باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر شوند. امیر تیموری در خصوص هدایت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به فصل انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه های سراسر کشور و لزوم هدایت صحیح تحصیلی و آشنایی هر چه بیشتر آنان با فضای دانشگاه و رفع دغدغه داوطلبان و خانواده های این عزیزان و دور کردن آنان از اضطراب انتخاب رشته مناسب با آینده ای روشن و رفع نیاز جامعه اسلامی، در واحدهای دانشگاهی استان ترتیبی اتخاذ شود تا داوطلبان و خانواده های ایشان از امکانات، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و فضا های آموزشی منحصر به فرد واحدهای دانشگاهی در سطح استان گیلان بازدید کنند. وی افزود: این امر موجب می شودتا خانواده ها با  رشته های فعال این دانشگاه آشنا شوند تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان بهترین گزینه و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان جهت ادامه تحصیل انتخاب کنند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ارزیابی علمی اعضای هیأت علمی حق التدریس را در واحدهای دانشگاهی استان خواستار شد و ادامه داد: باید جهت ارتقای هر چه بیشتر به کیفیت آموزشی واحدها نسبت به ارزیابی مجدد اساتید حق التدریس شاغل در واحدهای دانشگاهی استان گیلان اقدام کنیم و با وجود اعضای هیأت علمی تمام وقت و استفاده از تخصص آنان در جهت صرفه جویی بیشتر از پذیرش نیروهای حق التدریس خودداری شود. دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان جهت گسترش ساها در استان گیلان تأکید کرد: با وجود ظرفیت ها و امکانات بسیار مدرن موجود در واحدهای دانشگاهی استان گیلان، رؤسای واحدها در جهت گسترش ساها  در استان گیلان اقدام کنند.