مدیرعامل شرکت گاز گیلان از وجود ۵۷ هزار و ۲۷۰ مشترک گاز در تالش خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان امروز در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت با بیان اینکه امسال میزان بهره مندی خانوارهای روستایی تالش از نعمت گاز به ۸۸ درصد خواهد رسید، اظهار کرد: هم اکنون ۱۵۲ روستا از مجموع ۲۰۲ روستای بالای ۲۰ خانوار تالش از نعمت گاز برخوردارند که با اجرای این دو پیمان ۱۷روستای دیگر نیز به جمع روستاهای گازدار افزوده خواهد شد. جمشید ظهیری افزود: برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۱۷۰کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است. وی یادآور شد: هم اکنون این شهرستان دارای ۵۷ هزار و ۲۷۰ مشترک گاز است که برای گازرسانی به آنها بیش از یک هزار و ۴۳۳ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده و تمامی مناطق شهری و ۷۷ درصد مناطق روستایی از نعمت گاز برخوردارند که با اتمام دو پیمان در حال اجرا، درصد بهره مندی خانوارهای روستایی این شهرستان به ۸۸ درصد افزایش می یابد و در صورت اجرای مرحله دوم پروژه های بند«ق»،۳۱ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر نیز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی به ۹۹ درصد خواهد رسید.