مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان اظهار کرد: آگهی مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار ساخت بندر چمخاله تا اواسط مرداد امسال منتشر خواهد شد و بعد از طی مراحل قانونی مناقصه، ساخت بندر مذکور اغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حسین چراغی در بازدید از بندر چمخاله اظهار کرد:  با توجه به ظرفیت های گردشگری دریایی در منطقه و سیاست های تبیین شده از سوی مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر توسعه صنعت گردشگری دریایی، با برنامه ریزی انجام شده طی چند ماه گذشته و با همکاری معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان مراحل مطالعات بندر چمخاله با کاربری تفریحی، گردشگری دریایی و ورزش های آبی به اتمام رسید و اقدامات لازم برای برگزاری مناقصه ساخت بندر مذکور بصورت EPC نهایی شده است.

تبدیل-چمخاله-به-نگین-گردشگری-دریایی-شمال-کشور

چراغی در ادامه بازدید تصریح کرد:  آگهی مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار ساخت بندر چمخاله تا اواسط مرداد امسال منتشر خواهد شد و بعد از طی مراحل قانونی مناقصه،  ساخت بندر مذکور اغاز خواهد شد.