رئیس کمیسیون ترافیک شورا گفت: مشاورین کمیسیون ترافیک برنامه ریزی می کنند تا طرح اصلاح مسیر خط ویژه در هفته های آتی اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، اسماعیل حاجی پور با اشاره به ایجاد مرکز کنترل ترافیک رشت، گفت: ایجاد این مرکز ساده نیست، اکنون رشت تبدیل به پارکینگ شده است اما احداث این مرکز، نیازمند پشتیبانی رئیس شوراست، اگر مرکز کنترل ترافیک راه اندازی شود، نظم و قوانین حوزه رانندگی از سوی شهرندان بیشتر رعایت می شود.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا گفت: بهترین مدیران اجرایی و متخصصان به عنوان مشاوران کمیسیون ترافیک شورا انتخاب شدند و انتظار داریم مصوبات کمیسیون ها با حمایت و کمک رئیس شورا به نتیجه برسد.

حاجی پور در مورد مشکلات موجود در حوزه طرح تفصیلی تصریح کرد: طرح تفصیلی جدید قابلیت اجرا ندارد و دو اتفاق جدی افتاده  است،  هم منابع درآمدی ما با این طرح متوقف شده و مهمتر اینکه مردم به سمت تخلف بیشتر هدایت می شوند وبا این تخلف سازی سیما و منظر شهری هم به شدت دچار بهم ریختگی شده است

وی افزود:  در حوزه کمربندی هم میزان عقب نشینی گسترش یافته است و از نظر سیمای شهری این معنا ندارد و در حریم قرار گرفتن املاک مردم در مسیر پروژه ها مردم را نیز دچار بحران کرده است.

عضو شورا در مورد بسته شدن مکرر حساب شهرداری هم گفت: اگر قرار باشد حساب را ببندیم، شهرداری باید حساب ها را  بخاطر طلبهایی که دارد ببندد، اما تا کنون یک پیش آگهی برای دریافت طلب صادر نکرده ایم.

حاجی پور از ریاست شورا خواست:  به شهرداری ها ابلاغ کنید که  شهراری پیش آگهی صادر کند زیرا  به میزان بدهی، ما طلب داریم، سازمانی که حساب ما را مسدود کرده است، شهرداری بیشترین طلب را دارد.

عضو شورا همچنین تصریح کرد:  یک نماینده شورا در مناطق و سازمان ها  باشد تا پاسخگوی مردم باشد.

وی با اشاره به بارندگی های اخیر  و شدت ترافیک تاکید کرد: رینگ کمربندی شهر مورد نیاز شهر است تا ترافیک شهر بشکند، خیلی سخت نیست تا کمربندی شرق به غرب رشت سریع تر احداث شود تا مانع ورود شهرهای سنگین به داخل محدوده شهری شویم.

حاجی پور همچنین بیان کرد: شنیده شده شرکت تعاونی شهرداری به پرسنل  وسایل می دهد و از حساب کارکنان اقساطی قرار است کم می شود، اما پول را شهرداری از پرسنل کسرکرده ولی به حساب شرکت تعاونی واریز نمی شود.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا همچنین در مورد خطر ایجاد شده در مسیر احداث اتوبوس تندرو گفت: بی ار تی برای خودش تعریف دارد، پروژه احداث شده، خط ویژه است و  لازم است مشاورین کمیسیون ترافیک برنامه ریزی می کنند تا طرح اصلاح مسیر خط ویژه  در هفته های آتی اجرایی  شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج