مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: تاکنون ۳۰روستای شهرستان آستارا از نعمت گاز برخوردار شده اند.

جمشید ظهیری عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت، اظهار کرد:از مجموع ۸۶۲۵ خانوار روستایی شهرستان آستارا، بیش از ۷۲۰۰ خانوار روستایی در قالب ۳۰ روستا با ضریب نفوذ ۸۴ درصد از نعمت گاز برخوردارند. وی افزود: هم اکنون پروژه گازرسانی به ۶ روستای شهرستان آستارا در قالب یک پیمان در حال اجراست که با اتمام گازرسانی به روستاهای این پیمان، ۷۶۵ خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی این شهرستان به ۹۳ درصد خواهد رسید. به گفته وی، برای گازرسانی به روستای این پیمان بیش از ۶۸ کیلومتر شبکه نصب شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان یادآور شد: هم اکنون شهرستان آستارا دارای ۳۳ هزار ۶۷۳ مشترک گاز است که برای گازرسانی به آنها بیش از ۴۰۰ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده و با اجرای فاز دوم پروژه های بند «ق» درصد بهره مندی گاز در این شهرستان به ۹۹ درصد خواهد رسید.