هجدهمین همایش بازی‌های المپیک ویژه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، همایش بازی‌های المپیک ویژه ایران با حضور بیش از ۴۵۰ ورزشکار سندروم داون و کم توان ذهنی به میزبانی کانون حمایت از فرزندان سندروم داون گیلان با هدف توانمندسازی این فرشتگان زمینی با تاکید بر سلامت آنها و اجتماعی‌سازی و حضور در جامعه در حال برگزاری است.

این مسابقات در چهار رشته ورزشی شنا، دوچرخه سواری، دو میدانی و فلوربال انجام می شود.

در المپیک ویژه، همه ورزشکاران قهرمان هستند و سکوهای قهرمانی در ۸ پله چیدمان می شود، به گونه‌ای که بعد از مقام‌های اول و دوم و سوم که مدال دریافت می‌کنند به سایر شرکت‌کنندگان نیز نشان‌های المپیک ویژه اهدا می‌شود تا همه ورزشکاران شوق و شادی قهرمانی را تجربه کنند.

به گزارش موج، المپیک ویژه، بزرگترین سازمان ورزشی برای افراد دارای کم توانی ذهنی در دنیا است که با بیش از چهار و نیم میلیون ورزشکار در بیش از صد و هفتاد کشور دنیا توسط بیش از یک میلیون داوطلب و حامی اداره می‌شود.