معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان از اختصاص۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت های پژوهشی وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان در مراسم اختتامیه نخستین همایش یافته های پژوهشی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور اظهار کرد: به دنبال این هستیم که از پژوهش های استان ها حمایت بیشتری کنیم و اعتبارات حمایتی از طرح های تحقیقاتی را افزایش دهیم.

عبدالحمید احمدی افزود: ۳۰ میلیارد ریال اعتبار امسال برای فعالیت های پژوهشی وزارتخانه اختصاص داده شده است.

وی تخصیص اعتبار در حوزه های پژوهشی کاربری را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اینکه از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پژوهشی چه میزان در جهت رفع نیازهای تخصصی و اجرایی کشور بکار گرفته میشود و اثرگذاری آن به توسعه متوازن می انجامد، باید ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه هر چقدر بستر فعالیت های پژوهشی را در کشور فراهم کنیم، دستاوردهای ارزشمندتری را شاهد خواهیم بود، افزود: هیچ موضوع و پدیده ای نمی تواند بدون پشتوانه علمی و پژوهشی راه تعالی در پیش بگیرد.

وی پژوهش در هر دو حوزه ورزش وجوانان را لازمه پویایی جامعه توسعه پایدار ارزیابی کرد و گفت: اینکه ما چه میزان کار پژوهشی را هم راستا کنیم تا محصول آن تأمین نیاز جامعه و نتایج آن قابلیت بکارگیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد از نکات بارز تحقیقات و پژوهش خواهد بود.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، توفیق در رقابت های آتی بازی های آسیایی المپیک را لازمه تقویت مشارکت داده های پژوهشی ذکر کرد و گفت: با آمیخته ای از علم و پژوهش و توان جسمی جوانان مان میتوانیم به ثبات در توسعه نزدیک شویم.

احمدی با ذکر این نکته که ارتباط مراکز پژوهش با دستگاه های اجرایی یکی از چالش های اساسی فرایند توسعه کشور است، یادآور شد: در نظام نامه پژوهش و فن آوری وزارت ورزش و جوانان بر این نیاز اساسی پای فشرده ایم و همه تلاش خود را برای همگام و هم راستا کردن این دو حوزه انجام خواهیم داد.

به گزارش موج، دراین همایش از ۱۱ منتخب طرحهای پژوهشی استان ها تجلیل شد.